PKU

W ramach współpracy z Compensa Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group do zaproponowania  Państwu mamy pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych:     

        I. Pakiet Ubezpieczeń Komunikacyjnych - SEAT

        II. Pakiet Ubezpieczeń Komunikacyjnych - COMPENSA 5

        III. Pakiet Ubezpieczeń Komunikacyjnych - HYUNDAI

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA

♦   OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie
     OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym
     dla posiadaczy tych pojazdów. 

♦   AC - ubezpieczenie AutoCasco. Ubezpieczenie AutoCasco jest ubezpieczeniem pojazdu od uszkodzenia,
     zniszczenia lub kradzieży. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie zdarzenia powodujące szkodę w pojeździe!
     Oznacza to, że w ramach ubezpieczenia AC można zgłosić dowolne zdarzenie, jeżeli nie jest wyłączone
     w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

♦   Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów. Ubezpieczenie NNW chroni przed konsekwencjami wypadów
     w ruchu drogowym - zarówno kierowców jak też pasażerów. NNW oferowane jest Klientom zawierającym
     w Compensie umowę ubezpieczenia OC lub AC. Ubezpieczenie NNW ważne jest na terytorium krajów
     należących do systemu Zielonej Karty oraz innych państw powstałych z byłego Związku Radzieckiego.
     Klient ma możliwość wyboru sumy ubezpieczenia:10 000 lub 15 000 zł albo wielokrotność kwoty 10 000 zł
     w przedziale 20 000 - 100 000 zł na kierowcę i każdego pasażera.

♦   Assistance. Ubezpieczenie Assistance obejmuje świadczenie pomocy w przypadku różnych zdarzeń
     związanych z pojazdem. Ubezpieczenie oferowane jest posiadaczom samochodów osobowych
     zawierającym w Compensie umowę ubezpieczenia OC lub AC.
     Pomocą Assistance objęte są zdarzenia powstałe na terenie Polski, krajów należących do systemu
     Zielonej Karty oraz państw powstałych z byłego Związku Radzieckiego.

Zobacz więcej 

 Ubezpieczenie Assistance dosępne jest w 2 wariantach: 

 

  Wariant BAZA Wariant TOP
Zakres
ubezpieczenia
♦  usprawnienie pojazdu
♦  holowanie pojazdu
♦  naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia
♦  holowanie
♦  transport lub zakwaterowanie kierowcy
    i pasazerów
♦  wynajem samochodu zastępczego
♦  dostarczenie samochodu po naprawie 
♦  organizacja dostawy części zamiennych 
♦  udzielenie zaliczki gotówkowej na
    pokrycie kosztów naprawy 
♦  udzielenie wszechstronnych informacji
    przydatnych w czasie podróży 
Suma
ubezpieczenia
♦  50 euro - w przypadku
    naprawy pojazdu 
♦  100 euro - w przypadku
    holowania pojazdu 

♦  2 500 euro 

 

 

Ubezpieczenie Assistance w wariancie BAZA oferujemy nieodpłatnie do polis ubezpieczenia AC zawieranych na okres roczny.


♦   Zielona Karta to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
     mechanicznych zarejestrowanych w Polsce w przypadku podróżowania do krajów należących do systemu
     Zielonej Karty, które wymagają certyfikatu ZK. 
     W Compensie Zieloną Kartę otrzymują Państwo bez opłaty (na żądanie) do ubezpieczenia OC.

♦   Ubezpieczenie szyb. Ubezpieczenie szyb w pojeździe to gwarancja bezpieczeństwa Kierowców oraz
     podróżujących z nim pasażerów w przypadku uszkodzenia w czasie podróży szyb w ubezpieczonym
     pojeździe. Ochronie podlega szyba przednia, boczna i tylna w samochodach osobowych i ciężarowych do
     3,5 tony i nie starszych niż 10 lat.

 

 

Copyright 2011 PKU. All rights reserved. Strony internetowe: Studio Graficzne