PKU

OCHRONA PRAWNA

 

 

Procedury prawne, tak w Polsce jak i innych krajach europejskich są zarówno zawiłe jak i kosztowne, niejednokrotnie studzą nasz entuzjazm do obrony własnych interesów. Z drugiej strony, ryzyko uczestniczenia w sporze prawnym jest niezwykle realne, gdyż spór wcale nie musi być naszym wyborem. Może nastąpić na skutek działań innej osoby, na co nie mamy żadnego wpływu. Samodzielna walka o obronę swoich praw na drodze sądowej jest nie tylko bardzo stresująca, ale i często niezwykle kosztowna. Wymaga zaangażowania własnych środków finansowych oraz poświęcenia czasu. 

Jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy bez ryzyka straty finansowej nawet w przypadku przegranej? 

Odpowiedź jest jedna

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej D.A.S. 

 

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ubezpieczenie od ponoszenia kosztów ochrony swoich interesów, poprzez prowadzenie sporów prawnych. Pozwala zminimalizować lub wykluczyć w całości własne koszty związane z dochodzeniem lub obroną swoich praw.

Ubezpieczenie gwarantuje między innymi zrefundowanie lub pokrycie kosztów: 

♦   honorarium adwokatów lub radców prawnych, 

♦   opłat sądowych (np. opłaty od pozwu), 

♦   powołania biegłych sądowych, 

♦   powołania świadków, 

♦   podróży do sądów w kraju i za granicą 

♦   kosztów zasądzonych na rzecz strony przeciwnej
     lub Skarbu Państwa. 

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej działa niezależnie od tego, czy domagamy się należnego odszkodowania, bronimy się w sprawach o wykroczenie albo w sprawach karnych. D.A.S. pokrywa koszty postępowania egzekucyjnego lub koszty zasądzone na rzecz strony przeciwnej.
Ubezpieczenie, zapewnia unikalną ochronę poprzez pokrycie kosztów nawet przegranego procesu.

Osoba ubezpieczona ma prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy, może także powierzyć ubezpieczycielowi zorganizowanie całości obsługi prawnej. 

 

Suma ubezpieczenia 

Na każdy wypadek ubezpieczeniowy, D.A.S. przewiduje kwotę 30.000 PLN. 

Ponadto, D.A.S. może udzielić poręczenia majątkowego do kwoty 15.000 PLN w Polsce oraz 30.000 PLN za granicą. 

Kwota poręczenia nie pomniejsza sumy ubezpieczenia. 

Kwota poręczenia musi być zwrócona po zakończeniu sprawy karnej.

 

Copyright 2011 PKU. All rights reserved. Strony internetowe: Studio Graficzne